Tel: 36 1 438 35 74 | E-mail: info@ujlipot.netBolondéletképek

2012-11-15 10:51:25

 I.

 
Hajnalban a parkban
hajléktalan kakál,
délután a szobornál 
tüntet néhány rend-
védelmi dolgozó,
de kérem itt éppen
ezer éve leállt a
nagykohó!

 

 II.
 
Fejünk felett
Boldogasszony Anyánk
és Nagy Vezérünk 
festménye lebeg, míg 
Józsbá’ fingik a gangon,
Marikát dugja az apja,
Jónás Ninivében
a szemét, fülét, száját
betapasztja.  
 
III.
 
A befüggönyözött lakásban,
megtört bútorok között,
a részeg asszony 
támolygón vetkezik, 
vádaskodva veszekszik,
elrontott életéért,  
mert egy alkoholista nőt
csak egy iszákos férfi
nem tud elviselni.
 
IV.
 
A lila harisnya szétszakad
és ledől az elefántcsonttorony,
itt állunk pőrén és
rettentő szabadon.
  
V.
 
Szétázik, 
mint könyv az árvízben,
elég,
mint könyv a máglyán,
pépesedik,
mint könyv a zúzdában,
penészedik,
mint könyv a pincében,
magától pörgeti lapjait,
mint könyv a végállomáson,
porrá lesz,
mint könny a Szaturnusz
gyűrűjében.  
 
VI.
 
Egy agg tömeggyilkos
oly megható, míg 
tolókocsijában
csövekkel preparálva
ártatlanságáért ágál.
 
Hosszú, kispolgári éltet élt,
mint a szadisták általában,
hisz ölés közben a szervezetből 
távoznak az egészségre káros
salakanyagok: „ A gyilkolás 
fél egészség!” – ezért véres
válságok idején majd a 
kivételezetteknek, mert
megérdemlik a kényeztetést,  
tisztító embertor túrákat szervez 
a nemzeti élmény- és welneszipar.
 
VII.
 
Auschwitztől Szebrenicáig 
e kopár táj kihűlt halottas ágy,
de mint beteg hímtag feldagad
rajta újra a pusztító vadállati vágy.
 
Tápláld gyűlöleted,
mert ha csak báva álca,
felizzik alatta a hóhér és az  
áldozat vérfertőző románca.
  
VIII.
 
Messze van már
Európa, 
ne hallgass a
higgadt szóra!
 
Ég a zászlód,
vész a hazád,
mintha hátulról
az anyád,
 
meghágja a múlt
a jövőd.
Feldúlva járd
a temetőt!
 
 
 
Mező Ferenc